regulamin sklepu internetowego manufaktura urody

Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania z www.manufaktura-urody.eu/sklep/, serwisu należącego do firmy Manufaktura urody Aleksandra Węgiel, ul. Sienkiewicza 7 42-606 Tarnowskie Góry, Polska, NIP: 6452572057, REGON: 520439319, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.

§ 1.

[DEFINICJE]

1.     Sklep – sklep internetowy www.manufaktura-urody.eu/sklep/ prowadzony przez Manufaktura urody Aleksandra Węgiel, firmę zarejestrowaną Tarnowskich Górach, przy ul. Sienkiewicza 7, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, pod numerem NIP: 6452572057. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Sklepie, należy przez to rozumieć również firmę Manufaktura urody Aleksandra Węgiel.

2.     Przedmiot – rzecz lub prawo, które może być przedmiotem sprzedaży w Sklepie.

3.     Producent – twórca artykułów stanowiących przedmiot sprzedaży w Sklepie.

4.     Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca ze Sklepu.

5.     Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

6.     Zarejestrowany użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która poprawnie przeszła proces rejestracji w Sklepie i ma możliwość kupowania przedmiotów.

7.     Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

8.     Kupujący – zarejestrowany Użytkownik, podejmujący działania zmierzające do nabycia przedmiotu w Sklepie.

9.     Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

10.  Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12.  Sprzedaż – procedura prowadząca do sprzedaży, czyli do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym (Zarejestrowanym Użytkownikiem) a Sprzedającym (Sklep). Sprzedaż przeprowadzana jest on-line, poprzez serwis: lilladecor.pl, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2.

[WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU]

1.     Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2.     Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.     Użytkownik musi być osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze Sklepu pod opieką prawnego opiekuna.

4.     Użytkownik odpowiedzialny jest za prawidłowość danych, podanych przy rejestracji, utrzymanie w tajemnicy hasła niezbędnego do zalogowania się w Sklepie oraz za wszelakie działania powstałe poprzez jego konto.

5.     Użytkownik w żaden sposób nie może przekazać, czy też odsprzedać swojego konta innemu Użytkownikowi.

6.     W przypadku nieprzestrzegania regulaminu bądź działania na szkodę Sklepu, konto może zostać zablokowane bądź usunięte.

7.     Rejestrując się w Sklepie, Użytkownik potwierdza, iż rozumie oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

8.     Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.

9.     Wszystkie podane na stronie internetowej https://manufaktura-urody.eu/sklep/, ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w polskich złotych, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

§ 3.

[REJESTRACJA]

1.     Użytkownik oświadcza, że swoje dane podaje dobrowolnie.

2.     Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.     Aby zarejestrować Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych : imię, nazwisko oraz adres mailowy.

4.     W procesie składania zamówienia Użytkownik podaje pełny adres, na który powinny być wysłane zamówione przedmioty.

5.     W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik zobowiązany jest do ich natychmiastowej aktualizacji. Za skutki podania nieaktualnych danych odpowiada Użytkownik.

6.     Dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie polskim prawem, a w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

7.     Rejestrując się, Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep, w celu rejestracji, obsługi sprzedaży, polepszenia jakości świadczonych usług, a także w celach statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

8.     Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji, bądź zaprzestania ich przetwarzania.

9.     Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres mailowy: biuro@manufakura-urody.eu.

10.  Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

§ 4.

[ZASADY ZAKUPÓW]

1.     Sklep internetowy Manufaktura urody prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej: https://manufaktura-urody.eu/sklep/, po uprzedniej rejestracji Użytkownika w systemie Sklepu.

2.     Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3.     Kupujący akceptuje fakt, iż część oferowanych przez Sklep produktów jest wykonywanych ręcznie, lub są drukowane w niewielkich seriach, co nie daje możliwości na pełną powtarzalność przedstawionej oferty.

4.     Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Podana cena w zależności od produktu zawsze obejmuje wykonanie projektu oraz nadruk.

5.     Każde złożone zamówienie otrzymuje swój numer, który Kupujący jest zobowiązany podać przy każdym kontakcie ze Sklepem. W przeciwnym wypadku korespondencja Kupującego zostanie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przez Sklep.

6.     Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie przez osobę upoważnioną do kontaktu z Kupującym. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia.

7.     Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane, podczas wypełniania formularza zamówienia będą niepełne lub błędne.

§ 5.

[WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY]

1.     Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty zawarcia umowy, w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.manufaktura-urody.eu/sklep/

2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie itp.

3. Towar zostaje zarezerwowany przez Klienta po dokończeniu procesu składania zamówienia, tj. kliknięcie przycisku Potwierdzam zakup”.

Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sklepowi przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

4. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia.

5. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie prawidłowych danych osobowych, wybór formy płatności, sposobu wysyłki oraz przesłanie zamówienia.

6. Umowa może być w języku polskim, rosyjskim lub angielskim

7. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć wykonanie wszystkich etapów realizacji od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia przez Sklep, poprzez przekazanie przesyłki firmie kurierskiej lub pracownikowi Sklepu, do przekazania przesyłki Klientowi.

8. Zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego i e-mail są przyjmowane całą dobę – przez cały rok.

9. Zamówienia telefoniczne są przyjmowane od Poniedziałku do Piątku w godz. od 9:00 do 18:00.

10. Po złożeniu zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

11. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.

13. W przypadku, gdy zamówiony towar okaże się w danej chwili niedostępny na terenie Polski, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, zaś zamówienie zostanie anulowane w części dotyczącej tego towaru.

14. Realizacja przesyłek:

·         w przypadku wpłaty na konto, przesyłki są wysyłane w ciągu 24/48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie,

·         w przypadku przesyłek pobraniowych realizacja następuje w ciągu 24/48 godzin od momentu złożenia zamówienia.

15. Do czasu podanego na karcie produktu przy składaniu zamówienia należy doliczyć czas potrzebny przewoźnikowi na jego doręczenie.

16. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:

• firmy kurierskiej  – czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze; • firmy kurierskiej InPost (Paczkomaty) – czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze • Poczty Polskiej – czas dostawy maksymalnie 3 dni robocze

17. Do zamówionego towaru dołączany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT.

18. Jeśli potrzebujesz faktury VAT na osobę fizyczną, należy nas o tym poinformować przy składaniu zamówienia w polu „UWAGI”.

19. Przy wyborze płatności za pobraniem, faktura VAT zostanie wysłana mailowo w ciągu 48 godzin, po odebraniu przesyłki.

20. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.

21. Koszt przesyłki, zgodnie z zamieszczoną przy zamówieniu kalkulacją pokrywa Klient.

22. Sklep ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.

23. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

24. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

25. Dostawa do PACZKOMATU W WEEKEND może zostać zrealizowana po ostatecznym złożeniu zamówienia w piątek do godziny 13:00.

26. Dokonanie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 6.

[ANULOWANIE ZZAMÓWIENIA]

1. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień.

2. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

3. Klient ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe pod adresem e-mail:biuro@manufaktura-urody.eu lub pod  numerem: +48 505900800

4. Sprzedawca może anulować zamówienie biorąc pod uwagę historię zamówień Klienta lub brak kontaktu z Klientem.

§ 7.

[PŁATNOŚCI]

1. Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych  należy wybrać sposób płatności.

Odbierając zamówiony towar w sklepie / magazynie, Klient może zapłacić tylko gotówką.

Adres sklepu do odbioru osobistego:

Manufaktura urody Aleksandra Węgiel ul. Sienkiewicza 7 42-600 Tarnowskie Góry Telefon: 505900800 E-mail: biuro@manufaktura-urody.eu

NR KONTA BANKOWEGO : 44 1140 2004 0000 3402 8199 5350

3. W przypadku wybrania jako formy płatności za towar płatności przelewem bankowym należy dokonać dyspozycji bezpośrednio po złożeniu zamówienia, na wskazany w zamówieniu rachunek bankowy Sklepu, nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia.

4. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek bankowy Sklepu we wskazanym wyżej terminie, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.

5. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia.

6. Koszty dostawy na terenie Polski uzależnione są od sposobu dostawy i od stawki doręczyciela.

7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

§ 8.

[CENY]

1. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, których wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

3. Koszty dostawy ustalane są w trakcie składania zamówienia.

4. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.

5. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sklep internetowy zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

6. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. Zmiany cen nie dotyczą zamówień już złożonych.

§ 9.

[REKLAMACJE I ZWROTY]

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), zwana dalej: „Ustawą” oraz Kodeks Cywilny regulują kwestie związane z niezgodnością zakupionego towaru z umową. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem w formie poprzez pocztę elektroniczną na adres biuro@manufaktura-urody.eu.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

1. Odstąpienie od umowy

a) Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

– W przypadku sprzedaży jednego towaru termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

– W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

– W przypadku zakupu towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

– W przypadku umowy podlegającej regularnemu dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

b) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas:

Manufaktura urody Aleksandra Węgiel ul. Sienkiewicza 7 42-600 Tarnowskie Góry Telefon: 505900800 E-mail: biuro@manufakura-urody.eu

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną.

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, prześlemy Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy dostępny na dole regulaminu.

c) Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

Manufaktura urody Aleksandra Węgiel ul. Sienkiewicza 7 42-600 Tarnowskie Góry Telefon: 505900800 E-mail: biuro@manufakura-urody.eu

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

d) Informacja o odpowiedzialności konsumenta:

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

e) Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

f) Produkt podlega zwrotowi w stanie niezmienionym.

g) Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

– umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– umowy zawartej na aukcji publicznej;

2. Reklamacje

a) Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Sklep ponosi odpowiedzialność za wady.

b) Zawiadomienia o niezgodności towaru z umową należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@manufakura-urody.eu z tematem „REKLAMACJE”.

c) W treści wiadomości należy na podać imię i nazwisko zamawiającego, adres do korespondencji, nr zamówienia lub numer rozliczenia (faktury), opisać przyczynę niezgodności oraz określić żądanie zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego.

d) Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad.

e) Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sklep.

f) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do Sklepu.

g) W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji na koszt Klienta.

h) Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 10.

[POSTANOWIENIE KOŃCOWE]

1.     Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Manufaktura urody Aleksandra Węgiel danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, zwanego dalej,, Rozporządzeniem”),jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia. Więcej informacji na ten temat: https://manufaktura-urody.eu/polityka-prywatnosci

2.     Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzeniai ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i o prowadzącym sklep internetowy.

3.     Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych jest Manufaktura urody Aleksandra Węgiel,NIP: 6452572057, REGON: 520439319, e-mai: biuro@manufaktura-urody.eu

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sklepu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sklepu wyrażoną na piśmie.

5.     Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu internetowego, Strony internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

6.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Manufaktura urody Aleksandra Węgiel, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

7.     Sklep dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

·         **a)**zmiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,

·         **b)**zmiany form płatności,

·         **c)**zmiany sposobów dostawy,

·         **d)**zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.